POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do ES EDUCATION.
2. ES EDUCATION nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
4. W celu odstąpienia od umowy do ES EDUCATION musi wpłynąć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do
zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu i podać numer zamówienia a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do ES EDUCATION na adres:

ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY Spółka komandytowa

Ul. Oksywska 23,

01-694 Warszawa

5. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
6. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ES EDUCATION prześle potwierdzenie jego otrzymania na podany w tym celu w oświadczeniu adres email.
8. Zwrot pieniędzy następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez ES EDUCATION zwracanego towaru, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, którego użył Klient.
9. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być w stanie nienaruszonym.
10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, używania produktu prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.
11. Wykorzystanie kodów aktywacyjnych do platformy Grammar Rhymes oraz do Aplikacji jest równoznaczne z użytkowaniem Produktu.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy